Przedstawicielstwo firmy Gira w Polsce

Partner Stowarzyszenia Architektów Polskich

Systemy sterujące

Centralnym punktem systemu domofonowego Gira są jednostki sterujące. Dzięki nim można programować i ustawiać całą funkcjonalność i sterować systemem.

Sterownik audio

Sterownik audio jest przewidziany do instalacji domofonii dla maks. 70 użytkowników, gdzie wykorzystywane są wyłącznie komponenty audio. Ponadto urządzenie jest wyposażone w styk do otwierania drzwi, który można zaprogramować za pomocą przycisków na urządzeniu. Podłączanie innych mechanizmów otwierania drzwi jest możliwe przez dodatkowe zasilanie. Dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu z automatycznym resetem wykluczone są przeciążenia urządzenia.

Więcej informacji o tym produkcie

Sterownik wideo

Jeżeli oprócz komponentów audio stosowane są również komponenty wideo, potrzebny jest sterownik wideo Gira. Zapewnia on większą moc, gdyż kolorowa kamera i kolorowe wyświetlacze TFT wymagają większego zasilania prądowego. Sterownik umożliwia podłączenie jednego lub dwóch bramofonów z kolorową kamerą i 18 wideounifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT. Pozwala to na stworzenie instalacji domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami audio.

Więcej informacji o tym produkcie

Wyrobnik załączający

Wyrobnik załączający jest używany do funkcji załączania unifonu Gira lub wolnego przycisku przywoławczego, aby np. załączać oświetlenie na klatce schodowej lub otwierać bramy garażu. W połączeniu z ogólnodostępnym klasycznym transformatorem dzwonkowym wyrobnik może być używany do wysterowania dodatkowych mechanizmów otwierania drzwi, np. bramy wjazdowej lub drzwi wejścia bocznego.

Więcej informacji o tym produkcie

Zasilanie domofonii 24 V DC

W przypadku stosowania kilku kamer, do zasilania podświetlenia przycisków przywoławczych w dużych obiektach oraz przy pracy w zestawie z bramką domofonową telefoniczną lub IP wymagane jest zasilanie 24 V DC 300 mA. Terminal wideo Gira wymaga mocniejszego zasilania dodatkowego 24 V DC 700 mA.

Więcej informacji o tym produkcie

Bramka domofonowa IP

Bramka domofonowa IP Gira umożliwia wygodną i elastyczną obsługę systemu domofonii przez komputer lub za pomocą Gira Control Clients 9 i 19. Za pomocą plug-in bramka pozwala także na integrację z Gira HomeServer. Urządzenia te stają się centrami komunikacyjnymi i mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie jest przyłącze sieciowe lub sieć bezprzewodowa WLAN. Połączenie z Gira HomeServer umożliwia integrację komponentów Gira KeylessIn, a także inteligentne powiązania, np. sprzęgnięcie otwarcia drzwi z załączaniem światła lub ogrzewaniem.

Więcej informacji o tym produkcie

Bramka domofonowa do kamery

Bramka domofonowa Gira do kamery pozwala na większą elastyczność wideodomofonii. Za pomocą dwużyłowego przewodu magistralnego sterownika wideo możliwe jest włączenie zewnętrznej kamery analogowej w system domofonowy Gira. Ponieważ kilka bramek można połączyć szeregowo lub w gwiazdę, istnieje możliwość montażu kilku zewnętrznych kamer w dowolnych miejscach za pomocą jednego unifonu i niezależnie od bramofonu, aby móc nadzorować dowolnie wybrane obszary działki i zwiększyć bezpieczeństwo we własnych czterech ścianach.

Więcej informacji o tym produkcie

Multiplekser wizyjny

Multiplekser wizyjny wiąże sygnały wideo bramofonów, bramek domofonowych do kamery i bramek domofonowych IP. Jeden multiplekser wizyjny może przetwarzać łącznie sygnały wideo z trzech kamer. Za pomocą dwóch multiplekserów wizyjnych można przetwarzać łącznie sygnały wideo z maksymalnie pięciu urządzeń. Jeżeli istnieje potrzeba włączenia dodatkowych zewnętrznych kamer do systemu domofonowego Gira, potrzebne do tego bramki domofonowe do kamery muszą zostać skierowane z wejścia na wyjście poprzez pętlę równoległą.

Więcej informacji o tym produkcie

Wzmacniacz wideo

Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu urządzeń domofonowych Gira z funkcją wideo. Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensuje się tłumienie przewodów od źródła sygnału do wejścia wzmacniacza. Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć długość przewodów pomiędzy bramofonem a unifonem o 100 m do maksymalnie 200 m.

Więcej informacji o tym produkcie

Rozdzielacz wideo

Rozdzielacz wideo Gira jest aktywnym komponentem dopasowania mocy i wzmocnienia sygnału wideo w systemie domofonowym Gira. Rozdziela on sygnał wideo bramofonów, bramek domofonowych do kamery i bramek domofonowych IP na unifony. Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Więcej informacji o tym produkcie

Wzmacniacz regeneracyjny systemu domofonii

Wzmacniacz regeneracyjny systemu domofonii jest aktywnym komponentem do rozszerzenia systemu domofonowego Gira, który podwaja długość przewodu i liczbę użytkowników instalacji domofonii. Jest on dzięki temu idealnym rozwiązaniem dla budynków z wieloma mieszkaniami i długimi przewodami. Wzmacniacz regeneracyjny systemu domofonii może być stosowany w dwóch trybach pracy: w trybie wzmacniacza regeneracyjnego i w trybie kilku rozmów. W trybie wzmacniacza regeneracyjnego liczba użytkowników instalacji domofonii wideo lub audio i zasięg przewodu mogą być podwojone. W trybie kilku rozmów można prowadzić kilka rozmów w obrębie jednego systemu.

Więcej informacji o tym produkcie

Oświetlenie LED i lampy energooszczędne
Gira łączy światy
Oszczędzanie energii z Gira